top of page

Liquid #NAD+ IV Drip from Germany 🇩🇪 สูตรใหม่แบบน้ำ (frozen liquid) มี potency แรงกว่าสูตรเดิมแบบผง (dry power) ถึง 10X เท่าตัว😱 มาแบบ frozen ต้องทิ้งให้ละลายก่อนใช้

🌈NAD+ (Nicotinamide Adenine Dinucleotide) Therapy คืออะไร?

Lมีบทบาทสำคัญในการชะลออายุขัยของเซลล์ (Antiaging) เสริมความยาสเทโลเมียร์

ใครว่าความอ่อนวัย หวนคืนกลับมาไม่ได้🏆

 

นวัตกรรมแห่งการชะลอวัย

🧠 ที่สามารถชะลอการเสื่อมของสมอง

และการเสื่อมของเซลล์เกือบทุกชนิด 🧓🏻🔜👩🏻

เหมาะสำหรับ

✅ ผู้ที่ต้องการฟื้นฟูการทำงานของระบบประสาทและสมอง

✅ ผู้ที่ต้องการฟื้นฟูความแข็งแรงและการทำงานของกล้ามเนื้อ รวมถึงเซลล์ต่างๆ ในร่างกาย

✅ หรือ ผู้ที่ต้องการมีสุขภาพดี และอายุที่ยืนยาวนั่นเอง

NAD+ เวชศาสตร์ฟื้นฟู​ เวชศาสตร์​ชะลอวัย เสริมเทโลเมียร์ telomereอย ไทย (German)

฿3,500.00Price
    bottom of page